Loplor Luang Pu Tammarangsi

Loplor Luang Pu Tammarangsi

Name of the image of Buddha:Loplor Luang Pu Thammarangsi
Supporter of casting:Luang Pu Thammarangsi
Location of Casting or Finding:Wat Khao Panomdin , Surin
Year of Casting:2544BE
Praise of the image of Buddha:Harmproof and obturative power