Luang Pu Waen

 • Rian Luang Pu Waen

  Name of the image of Buddha:Rian Luang Pu Waen
  Supporter of casting:Luang Pu Waen
  Location of Casting or Finding:Wat Doi Maepang , Chiangmai
  Year of Casting:2517BE
  Praise of the image of Buddha:Harmproof and radiating with charm.
 • Rian Luang Pu Waen

  Name of the image of Buddha:Rian Luang Pu Waen
  Supporter of casting:Luang Pu Waen
  Location of Casting or Finding:Wat Doi Maepang , Chiangmai
  Year of Casting:
  Praise of the image of Buddha:Harmproof and radiating with charm.