Rian Luang Pu Piaw

Rian Luang Pu Piaw

Name of the image of Buddha:Rian Luang Pu Piaw
Supporter of casting:Luang Pu Piaw
Location of Casting or Finding:Wat Rangman , Nakhon Pathom
Year of Casting:2557BE
Praise of the image of Buddha:Harmproof , and obturative power
Categories: ,