Luang Pu Waen

 • Rian Luang Pu Waen

  Name of the image of Buddha: Rian Luang Pu Waen
  Supporter of casting: Luang Pu Waen
  Location of Casting or Finding: Wat Doi Maepang , Chiangmai
  Year of Casting: 2517BE
  Praise of the image of Buddha: Harmproof and radiating with charm.
 • Rian Luang Pu Waen

  Name of the image of Buddha: Rian Luang Pu Waen
  Supporter of casting: Luang Pu Waen
  Location of Casting or Finding: Wat Doi Maepang , Chiangmai
  Year of Casting:
  Praise of the image of Buddha: Harmproof and radiating with charm.